† Българска Христова църква "БЛАГОВЕСТИЕ" – Монреал †» Blog Archive » Под тежеста на служението – карикатура от Любен Маринов