† Българска Христова църква "БЛАГОВЕСТИЕ" – Монреал † » Съработници

Съработници

Проповедник
Красимир Бакърджиев


Проповедник
Мариан Митев


Ясен Шинев