Библейски уроци

В този раздел вие можете да се запознаете с основните истини на християнската вяра и учение. Тук разглеждаме въпросите: Защо Библията е необикновена и уникална книга и какво ни разкрива относно природата на човека и греха? Как можем да бъдем духовно свободни от неговото влияние? Какъв смисъл и значение носят в себе си думи, като: покаяние, новорождение и кръщение. Личността, делото и учението на Исус Христос и защо само чрез Него човек може да бъде избавен от греховете си и да има живот във вечността?

Библейски уроци от
Красимир Бакърджиев


Библейски уроци от
Мариан Митев