Кои сме ние

ЗА НАС


Българска Христова Църква “Благовестие” е местната църква в Монреал на българските евангелски християни.
Църквата се назовава Българска, защото Всемогъщия Бог е определил да се родим българи и нашата духовна загриженост е първо към кръвните ни братя и сестри. В нашето събрание се покланяме и хвалим Бога, и проповядваме на български език. Бог е благословил българския народ,

Вижте пълния текст …

 
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА


НИЕ ВЯРВАМЕ, че Свещеното Писание на Стария и Новия Завет е вдъхновено от Бога и представлява Божието откровение за човека – непогрешимото и авторитетно правило на вяра и поведение. Божественото вдъхновение се отнася еднакво и пълно за всички части на оригиналните текстове и гарантира тяхната достоверност (2 Тимотей 3:15-17; 2 Петрово 1:21; Галатяни 1:8-9; 1 Солунци 2:13).

Вижте пълния текст …

 
 

СВИДЕТЕЛСТВА


Вижте пълния текст …

 
НАШЕТУ ВЕРУЮ


Българска Христова Църква “Благовестие” е местната църква в Монреал на българските евангелски християни.

• че има Бог; че Той е нашият Творец, а ние – хората, сме венецът на Неговото творение.

• че всички хора сме грешни и че общението между човек и Бог е възпрепятствано от греховете, които ние вършим.

Вижте пълния текст …