Основни учения на Христианската Вяра

В този раздел вие можете да се запознаете с основните истини на християнската вяра и учение. Тук разглеждаме въпросите: Защо Библията е необикновена и уникална книга и какво ни разкрива относно природата на човека и греха? Как можем да бъдем духовно свободни от неговото влияние? Какъв смисъл и значение носят в себе си думи, като: покаяние, новорождение и кръщение. Личността, делото и учението на Исус Христос и защо само чрез Него човек може да бъде избавен от греховете си и да има живот във вечността?
Ето какво мисли по поставените въпроси пастор Мариан Митев :
 

КАКВО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЕТО НИ ЕДИН КЪМ ДРУГ В ТЯЛОТО ХРИСТОВО (ЦЪРКВАТА)
Ключови стихове:
Послание към Римляните 12:9-21

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЪРКВАТА СПОРЕД БИБЛИЯТА
Ключови стихове:
Ефесяни 1:22-23; 1 Коринтяни 12:13-14
Йоан 3:16; 1 Деяния 2:42

БОГ ЛИ Е ХРИСТОС
Ключови стихове:
Ев. Йоан 1:1; 2:2; 1:14; 10:03; 10:28
Деяния 20:28; Евреи 1:8

КРЪЩЕНИЕТО ВЪВ ВОДА И НЕГОВОТО ЗНАЧЕНИЕ
Ключови стихове:
Ев. Марко 16:16; Деяния 2:38-41;Ев.Матей 28:19

НОВОРОЖДЕНИЕ
Ключови стихове:
Евангелие от Йоан гл.3:1-21

ПОКАЯНИЕ
Ключови стихове:
Евангелие от Лука гл.15:11-32 стихове

КАКВО Е ГРЯХ
Ключови стихове:
Рим.3:23;Рим.6:23
Исая:59:2

АВТОРИТЕТА НА БОЖИЕТО СЛОВО
Ключови стихове:
Йоан 1:1-3; Лука 8:4-15; Исая 55:8-11; Яков1:22-25;
Евреи 4:12-13; Псалом 119:105; Ефесяни 5:25-27

 
 
Ученията са във формат PDF (Portable Document Format). Тези файлове запазват оригиналното форматиране на документа, за да може той да бъде разглеждан и отпечатван независимо от компютърната конфигурация, браузъра или операционната система, която използвате, за да влизате в Интернет.
За да отваряте PDF документи трябва да свалите и инсталирате Acrobat Reader.