РАЗКАЗИ

НОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ НА СТОЯН БУКОВ
автор: Данаил Налбантски

 
  Разказите са във формат PDF (Portable Document Format). Тези файлове запазват оригиналното форматиране на документа, за да може той да бъде разглеждан и отпечатван независимо от компютърната конфигурация, браузъра или операционната система, която използвате, за да влизате в Интернет. За да отваряте PDF документи трябва да свалите и инсталирате Acrobat Reader.