Мариан Митев

МИСИЯ В МОНРЕАЛ

Проповеди
Фотогалерия
Контакт

Мариан Митев обича загадките. Още от малък се е питал: Какво има отвъд звездите? От къде идва човекът и какъв е смисълът на неговото съществуване? Той намира отговорите на тези въпроси по-късно в Библията. Но сега пред него е една нова загадка:

Може ли да си мисионер в Канада? Обикновенно сме свикнали да виждаме как мисионерския поток се движи от запад на изток. Самата дума мисионер извиква в нас представа за християнин, твърдо убеден в своята вяра, в подкрепата и водителсвото на Бога, отправил се далеч от Родината да провъзгласява добрата вест сред невярващите жители на някоя държава, в която християните са малко или изправени пред несигурност и опасност за живота. Канада не отговаря на това описание, но ако погледнем нещата от друга страна, ще установим някои тревожни факти. Съвременното състояние на Църквата в развитите индустриални общества чертае една друга картина, различна от изградените стереотипи за християнски държави. САЩ и Канада все повече се отдалечават от представата за общества основани на християнските принципи, макар и това да е упоменато в конституциите им. Племената в африканските и амазонски джунгли са били и остават цел на много мисионери, но днес, в индустриалната джунгла на развитите консуматорски общества, може би има повече хора нуждаещи се от благовестие. Мариан е в канадския град Монреал от началото на месец юни 2010. Той е тук по покана на Българска Христова Църква Благовестие с цел да бъде мисионер сред българската общност. В следващите редове ще научите повече за него и неговата мисия.

Въпрос: Как повярва и стана християнин?
Мариан: Моята баба Танка от майчина страна често ми разказваше истории с библейски герои но с полубиблейски мотиви. Тя бе православна християнка, която искаше да ме научи на доброта и състрадание. Като дете, проявявах голям интерес към загадките в космоса. В мен напираха въпроси за приозхода на вселената, на звездите, на човека. Обичах фантастичните филми и литература. По едно време се увлякох доста по НЛО. Но основния въпрос, на който исках много да знам отговора бе: Какъв е смисълът на човешкия живот?
Майка ми започна да посещава Евангелската петдесятна църква в Сливен, но аз реагирах на това с ирония и сърказъм. Бог и словото му не ми изглеждаха достоверни. Струваше ми се, че хората в тази църква са доста заблудени. Такава бе реакцията ми при първото ми посещение и в следващите две години, когато бях неизменен опонент на вярата на майка ми. Тя обаче с търпение продължаваше да ми споделя нейния християнски опит. Обичах да споря и с един от вярващите членове на църквата, докато един ден, пред мен се изправи едно сериозно изпитание. Бях болен и когато вече не устоявах на болките реших да се помоля. Беше 18 август 1990 година, когато в молитва пред Бога се покаях за греховете си и този ден получих изцерение. Почувствах как тялото ми се изпълни със сила и получих кръщение в Святия Дух.

Въпрос: Как това събитие определи хода на живота ти по нататък?
Мариан: Това бе решителен момент за един младеж, на който му предстоеше военна служба. Взех твърдо решение да служа на Бога и първата възможност за това ми се отдаде в казармата. Там свидетелствах за моята вяра и благовествах на мои другари. Някои от тях приеха Исус и за мен това беше важен знак за волята на Бога за моя живот. В мен възникна копнеж да знам повече за Библията, да изследвам в дълбочина християнските принципи на човешките взимотношения. Имах нужда от квалифицирано библейско образование за да бъда по успешен божий служител. Такова образование предлагаше току що основаният Висш библейски институт в град Русе. Записах се като редовен студент и по време на обучението си се интересувах от библейско съветничество и изучаване на взаимоотношенията в християнска среда и между невярващи и християни. След студентската скамейка се озовах в известната Евангелска петдесятна църква в село Мокрен, Ямболски окръг. Това е селото в което са израснали някои от известните български евангелски проповедници. Там служих 8 години като библейски работник. По късно започнах да проповядвам в ЕПЦ-Нова Загора и да участвам в богослуженията в ЕПЦ-Сливен.

Въпрос: В какво се състои мисията ти в Монреал?
Мариан: В Канада съм по покана на брат Любен от Българска Христова Църква Благовестие за да работя с българите от местната българска имигрантска общност. В следващите седмици ще се запозная отблизо с духовните нужди и търсения на българите, които вярват. Но основната ми задача е да благовествам всред нашите сънародници, които все още не са намерили пътя за спасение на душата. С Божията помощ ще впрегна уменията в които се чувстам най-силен, а именно, изграждането на взаимоотношения, духовното съветване, споделяне на християнската вяра и благовестие.

17 юни 2010, Монреал
Димитър Атанасов