История

“Ако изпуснеш тухла в Монреал непременно ще счупиш някой църковен витраж.” Това е казал писателят Марк Твен преди близо 100 години , за да илюстрира разнообразието и числеността на църквите в този канадски град. Макар многобройни и красиви, днес голяма част от църковните сгради на Монреал са празни. Обществото е загърбило вярата в Христос и се е насочило стремглаво да трупа блага за консумация. В 3 милионен Монреал – този красив и уникален за Сев. Америка град живеят и хиляди българи. Това са наши сънародници, които се нуждаят от благата вест за спасението. Но в Монреал има и благовестители, които осъзнават, че Божието Слово може да докосне дълбините на душата само на роден език.
Началото на благовестието между българите-имигранти в Монреал е поставено от Радослав Кацунов. Той имигрира в Торонто през 1913 година след като завършва прочутият Робърт колеж в Истанбул. В Торонто Кацунов учи в семинария и служи като пастор. Той ръководи и църкви в Брадфорд, Кичинер и Манитоба. През 1929 година Кацунов основава в Монреал Мисия на Европейските имигранти в „All Nation Church”.
Новото начало на благовестието в Монреал започва с емигрантската вълна от 1990-1991 година.
Малка група от християни от Пловдивската петдсесятна църква, обединени около семейството на Любен Маринов, разнасят благата вест сред българската общност в космополитния град. Броят на българите в Монреал обаче продължава да нараства. Според последни данни те са между 7500 и 8000. Поради това възниква и необходимостта от организирано служение.
От 2001 година в Монреал е регистрирана “Българска Христова Църква-Благовестие”, като дъщерна църква на Българска Христова Църква в Торонто.
Обединителното мото на служението на членовете на църквата е текста в Евангелие от Матея 28 гл. 19 и 20 стих: ” Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас до свършека на века.” Този стих определя и целта на църквата – благовестие сред българите на роден език. Освен срещите с българи, друг от начините за разнасяне на благата вест в Монреал е вестник ” Ф А Р ” – безплатно християнско месечно издание. Църквата поддържа контакти със сродните църкви от Алианса на българските църкви в Сев. Америка, с българските църкви в Торонто, Кичинър, Чикаго.

Монреал е емигрантска дестинация на редица български християнски семейства през последните години. Затова Българска Христова Църква Благовестие – Монреал е с надденоминационен характер. Членовете на новото българско християнско общество се увеличиха през последната година, паралелно с нарастващата имиграция. Затова всички в църквата продължават да се молят за нови съработници, защото както казва и Исус: “Жетвата е изобилна, а работниците малко”.