Нашето верую

Българска Христова Църква “Благовестие” е местната църква в Монреал на българските евангелски християни.

• че има Бог; че Той е нашият Творец, а ние – хората, сме венецът на Неговото творение.

• че всички хора сме грешни и че общението между човек и Бог е възпрепятствано от греховете, които ние вършим. Поради тази причина Бог изпрати Исус Христос – второто Лице на светата Троица – да се роди и да живее на тази земя, и накрая да умре със заместническа изкупителна смърт, понасяйки наказанието за греховете на всеки човек.

• че Господ Исус Христос, Съвършен Бог и Съвършен човек, е единствения Спасител на грешниците. Той бе разпнат за нас, умря, беше погребан, възкръсна на третия ден според Писанията и се възнесе на небето и Който ще се върне със слава да съди живите и мъртвите в последния ден.

• че човек бива оправдан пред Бога, само по благодат чрез жива вяра в Исус Христос, която действа с любов.

• че единственият начин общението ни с Бога да бъде възстановено е чрез покаяние за извършените от нас грехове и спасителна вяра в Исус Христос, Който на кръста понесе наказанието, което ние заслужаваме.

• че възстановените ни взаимоотношения с Бога чрез вяра в Исус Христос придават нов смисъл на нашия живот. Сега ние обичаме Бога и изявяваме тази любов чрез любовта си към ближните.

• че, когато се проваляме, Бог ни дава втори шанс; когато сме наранени и съкрушени, Той е готов да ни изцели и възстанови; когато сме разочаровани, Той ни дава надежда; че във всички положения, в които може да изпаднем, Неговата благодат е винаги над нас и е напълно достатъчна; че всеки един от нас е изключително важен и значим в очите на Бога; че Неговата цел е животът ни на земята да бъде пълноценен, осмислен и цялостно благословен, а след смъртта си да бъдем завинаги в присъствието Му на небето.

• че Библията е Боговдъхновеното откровение на Божията воля към човеците и е съвършено правило за вяра и богоугоден живот. Приемаме, че Старият Завет съдържа 39 книги, а Новият – 27 книги или всичко 66 книги, които са признати за канонически.